Hemel – Wat is onze bekroning?

‘Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwer- krans kunnen afnemen.’ Openbaring 3:11b

Onze beloning is niet de hemel, maar onze erfenis die we daar zullen krijgen. Die zal voor iedereen anders zijn. Het gaat om een positie, een taak en bezittingen die we straks zullen ontvangen. Jezus vertelt in een gelijkenis dat sommige mensen zelfs tien en andere vijf steden krijgen.1 Wat we hier op aarde hebben gedaan, zal dus van invloed zijn op ons leven in de hemel. Niets is voor niets geweest.

‘Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan’ (Matteüs 25:40b).

Alles wat jij hier uit liefde deed zal terug te zien zijn in je stralende identiteit waarin jij daar herkend wordt.

Zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren (1 Petrus 1:7b).

Onze beloning is dus onze eeuwige schittering, waarin onze waardigheid tot uit- drukking komt en waarmee we onze hemelse taken zullen uitoefenen. Die hemelse heerlijkheid vergelijkt de Bijbel wel met een kroon of een erekrans.

Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien (2 Timoteüs 4:8).

1 Luc. 19:12-27