Hemel – Daniël ziet ons al stralen in de hemel

De verlichten zullen stralen. Daniël 12:3a

Daniël is een bijzondere profeet. Hij overleeft vier wereldrijken. Maar hij kijkt verder dan het tumult dat zich op het wereldtoneel afspeelt. Hij ziet hoe engelen op aarde van invloed zijn. Ook ziet hij in de hemel God op zijn troon. En hij ziet de Mensen- zoon uit de hemel komen, die alle macht op aarde krijgt.

Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij (Daniël 7:14b).

Later ziet de profeet dat alles wat mensen op aarde doen consequenties heeft voor hun eeuwige toekomst.

Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd. De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd (Daniël 12:2-3).

Daniël hoort ook hoe God over hemzelf denkt. Hij is zeer geliefd.1 En hij krijgt een hoopvolle toekomst aangeboden.

‘Je zult te ruste gaan en aan het einde van de dagen opstaan om je bestemming te bereiken’ (Daniël 12:13b).

Daniël was beslist een bijzondere man. Maar dankzij Jezus zegt God dezelfde dingen tegen ons. Ook ons gunt hij zo’n hoopvolle bestemming.

1 Dan. 9:23b