Hemel – De amandelbloesem wijst naar de toekomst

‘Zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen.’ Jeremia 1:12

God zal doen wat hij heeft gezegd. Dat maakt hij ook aan Jeremia duidelijk. Want wat laat hij hem zien? ‘Een amandeltwijg,’ antwoordt de profeet. En daarmee wil God iets duidelijk maken wat Jeremia nooit meer zal vergeten. De amandel is namelijk de eerste boom die in Israël na de winter in bloei komt. De eerste boom die wakker wordt. Dat is dan ook de vergelijking die God over zichzelf wil maken met wat hij Jeremia heeft laten zien.

En de HEERE zeide tot mij: ‘Gij hebt wél gezien; want Ik zal wakker zijn over Mijn woord, om dat te doen’ (Jeremia 1:12, SV).

Mensen kunnen zoveel zeggen. Het gaat toch nooit zoals ze gezegd hebben. Niemand weet wat er echt gaat gebeuren. Dus kunnen we maar beter gaan slapen. We zullen wel zien. Maar God weet het wel. Hij is wakker en hij waakt over zijn woord. Het zal precies gebeuren zoals hij heeft gezegd, want hij staat er zelf voor in. Het zal gebeuren op zijn tijd. We zullen het zien!

‘Zie, ik maak alle dingen nieuw’ (Openbaring 21:5, HSV).

De eerste bloesem vertelt ons van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die eraan komt. Zoals de amandelbloesem een warme zomer na een koude winter aankon- digt, zo kondigt God aan dat hij alle dingen nieuw zal maken. Je kunt maar beter wakker blijven en uitzien!