Hemel – Verwachten helpt je om vol te houden

Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2

Leef je met Jezus, dan leef je met een verwachting die heel je bestaan kleurt. Je humeur, gedachten en gevoelens en ook de manier waarop je naar jezelf en naar de wereld om je heen kijkt, alles komt in een ander licht te staan.

Zonder verwachting zou alles leeg en zinloos zijn. Maar er hangt een geur van belof- te over de wereld, ons lichaam, ons werk. Dat maakt alles waardevol. We verwachten Gods koninkrijk. Hij zal er zijn – om te regeren over hemel en aarde en daarom ook over jouw en mijn leven.

Had je iets anders verwacht dan Gods heerschappij, dan zul je teleurgesteld zijn en beschaamd staan. Je zult opstandig worden, zoals Job: ‘Ook al ben ik onschuldig, hij zal mij schuldig verklaren’.1 Of depressief, zoals de Prediker: ‘Alles is vermoeiend’.2 Of een klager, zoals Asaf: ‘Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver’.3

Teleurstellingen kun je niet ontlopen. Je kunt ze wel leren herkennen als be- proevingen. Dan haal je er iets goeds uit. Beproevingen helpen je om van je eigen verwachtingen af te komen en je geloof op God te richten. Zodat je je hecht aan Gods beloften. En zodat je leert om geduld te oefenen en hem te verwachten.

Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid (Jakobus 1:3).

1 Job 9:20b; 2 Pred. 1:8a; 3 Ps. 73:13a