Hemel – Wat is het teken?

‘Dit zal voor jullie het teken zijn.’ Lucas 2:12a

Een teken is iets kleins dat iets zegt over iets groots. God geeft vaak een teken om onze verwachting op te wekken.

Het teken van Kaïn verwijst naar bescherming.1 De regenboog naar Gods verbond met de aarde.2 De besnijdenis naar het verbond met Abraham en zijn nakome- lingen.3 De zwangerschap dat God met ons is.4 Het kind Jezus is een teken van goed nieuws voor het volk.5 Het wonder bevestigt Gods woord voor de hele wereld.6 En brood en wijn zijn het teken van Jezus’ komst.

Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt (1 Korintiërs 11:26).

Mis je Gods teken, dan ben je jezelf tot teken. Je moet alles van jezelf verwachten, wat altijd leidt tot teleurstelling. Maar zie je Gods teken, dan geeft dat je verwachting voor iets dat veel groter is dan jezelf, maar waar je wel volop deel aan zult hebben. Dat zal je verrassen. Het teken helpt je om van jezelf af te zien en iets van God te verwachten.

Het teken is als Gods vingerafdruk die je verwachting levend houdt voor wat hij gaat doen. Soms geeft hij zo’n teken zomaar. Let dan op! Het is Gods garantie dat wat
hij beloofd heeft, ook zal doen. Dus let op het teken, zoek naar Gods vingerafdruk, open je hart voor een grotere verwachting.

1 Gen. 4:15; 2 Gen. 9:12-13; 3 Gen.17:11-13; 4 Jes. 7:14; 5 Luc. 2:12; 6 Marc. 16:20