Hemel – Gezalfde kunst

Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend. 1 Johannes 2:27b

De tabernakel was Gods mobiele tent waarin hij in de woestijn optrok met het volk. Het was de plek waar hij zetelde om het volk te ontmoeten. De ontmoetingstent. Later zou het een gebouw worden, de tempel in Jeruzalem.

Er stond alles in wat mensen moeten weten over een ontmoeting met God. De kunstwerken gingen over vergeving, verzoening, voorziening. Het offer wat daar- voor nodig was, was een geslacht dier. Bloed moest vloeien. Dan volgde zegen. Zo was het in de hemel ook. Alles sprak van de hemel.

Alles was ook gezalfd.1 De heilige Geest deed zijn werk met de kunstwerken. Er was voortdurend contact met de hemel.

Toch kon niet iedereen zomaar de ontmoetingstent binnengaan. De wet van Mozes belemmerde mensen om vrijuit God te ontmoeten. Het kunstwerk dat een onmoe- tingsplek moest zijn was begrensd door de zonde. Daarom kon alleen de hoge- priester de allerheiligste ruimte binnengaan, waar God troonde. Maar Jezus heeft die belemmering ongedaan gemaakt. Hij heeft ons gezalfd en die zalving blijft altijd op ons. Gods Geest garandeert onze plek in de hemel.

Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom (Hebreeën 10:19).

1 Ex. 40:9