Hemel – De hemel is het allerbeste

Bij Christus te zijn, dat is het allerbeste. Filippenzen 1:23b

‘De hemel? Bleh, daar moet je toch niet aan denken. Saai rondstappen op gouden straten, een eeuwigheid door…’

Sommige mensen vinden het idee van een hemel maar niks. Maar Paulus zegt: ‘Bij Christus te zijn is verreweg het allerbeste.’ Beter dan hier op aarde blijven, bedoelt hij. Als dat zo is, waarom roept de gedachte aan de hemel dan toch nog vaak weerstand op?

Omdat de satan ons het beste misgunt. En ook het uitzicht daarop. Niet de hoop. Niet de vreugde. Omdat hij onze tegenstander is. Vanaf het begin is hij een mensenmoordenaar geweest. Hij is de vader van de leugen.1 Daarom lastert hij God en mensen en ook de hemel.

Het beest opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen (Openbaring 13:6).

Maar luister. De hemel is het allerbeste voor jou, voor mij, voor heel de aarde en zelfs voor het heelal. Omdat Jezus vanuit de hemel regeert. Dat de satan zo zijn best doet om die realiteit te verdoezelen en belachelijk te maken is een extra reden om met de hemel bezig te zijn. Juist met de hemel, omdat die de allerbeste plek voor ons is. Als dat zo is, wil je niet wachten om daar naartoe te mogen. En als je dan toch nog hier op aarde moet zijn, dan wel met de hemel in je hart.

1 Joh. 8:44