Hemel – Doen de dieren ook mee?

Loof de HEER … dieren van het veld en dieren van de wei, alles wat kruipt en op vleugels gaat. Psalm 148:7a en 10

Wat is het vooruitzicht voor deze wereld? Dat God alles grondig gaat vernieuwen. Alles wat hij geschapen heeft.

Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Jesaja 65:17a).

Ook het dierenrijk heeft uitzicht op een grandioze herschepping. Kijk maar eens naar je huisdieren: ze hunkeren ernaar.1 En ook de wilde dieren trouwens.

Wolf en leeuw zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beiden stro en een slang zal zich voeden met stof’ (Jesaja 65:25a).

Niets zal nog rebelleren en lelijk doen.2 Heel de aarde zal zich richten naar de wensen van de Schepper. Zie je het voor je? De profeet Jesaja zag het scherp.

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beiden stro (Jesaja 9:6-7).

Ik geloof dat we ook de dieren die uitgestorven zijn terug zullen zien. Jezus zegt dat zelfs geen musje verloren gaat buiten de Vader om.3 Alles wat geschapen werd zal God prijzen.4

1 Rom. 8:19-22; 2 Jes. 9:9a, 65:25b; 3 Mat. 10:29, HSV; 4 Ps. 148