Hemel – God zet alles recht

Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Jesaja 25:6a

De berg is in de Bijbel de plaats waar God als rechter optreedt. Beter gezegd: waar hij als rechtzetter optreedt. Want hij is de vernieuwer, de heelmaker, de vredestich- ter, de vergoeder. Zijn oordeel brengt voordeel.1

Op deze berg vernietigt hij de waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet (Jesaja 25:7 en 8a).

De sluier is de doodssluier die over alle mensen ligt. Jezus kreeg die doek om zijn hoofd gewikkeld, maar dat ding werd bij zijn opstanding opgerold en opzij gelegd.2 En kijk dan wat dat met ons doet.

God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg – de HEER heeft gesproken (Jesaja 25:8b).

Hier is de rechtzetter bezig! Hij zet heel de mensengeschiedenis recht. Dat moet je weten als je slecht nieuws hoort. Vergeet het niet! Wat er ook gebeurt, hij zal alles goedmaken.

Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze God: hij zou ons redden. Hij is de HEER, hij was onze hoop. Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’ (Jesaja 25:9).

En als klap op de vuurpijl maakt hij het goed met een geweldige feestmaaltijd!

1 Ps. 62:13; 2 Joh. 20:7, lees ook 1 Kor. 15:54-57 en 2 Kor. 3:12-18