Hemel – Hemelmomenten

Toen klonk er een stem uit de hemel. Johannes 12:28b

Ons voorstellingsvermogen is een krachtige eigenschap. Je kunt ermee fantaseren dat je verlangens vervuld worden. Je kunt er ook iets mee bedenken waardoor je de bestaande wereld verandert en naar je hand zet. En je kunt ermee je geest afstem- men op een waarneming buiten jezelf.

Soms kan je verbeelding zomaar volstromen met iets dat vreugde in je oproept en leidt tot ontzag. Woorden in de Bijbel, een tafereel in de natuur, muziek, kunst, een droom of een bijzondere ontmoeting kunnen een besef van schoonheid, volmaaktheid en liefde bij je teweegbrengen. Het zijn onverwachte momenten vol onverdiende gunst. Momenten van genade. Ik noem ze hemelmomenten.

Hemelmomenten geven je een hunkering naar de hemel. Een verlangen naar Gods tegenwoordigheid. Er is iets buiten jezelf waardoor je wordt opgetild. Je voorstel- lingsvermogen wordt verlicht en opgerekt. Er is meer. Er is diep geluk, een intense vreugde. Je ziet het voor je met je geestesoog. Zulke momenten werken zo sterk in op je verbeelding, dat je ze nooit meer vergeet.

Hemelmomenten vertellen je dat je verbonden bent met Gods Geest. Hij is de hemel in je. Je kunt het je voostellen, je ziet het scherp: God is je Vader, jij bent Gods kind, bij hem ben je thuis.

De Geest zelf verzekert onze geest dat we Gods kinderen zijn (Romeinen 8:16).