Hemel – Hoe geeft God je geloof?

Geeft God u de Geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? Galaten 3:5

Wanneer kan God je zegenen? God reageert op geloof, niet op goed gedrag. Hij zoekt naar mensen die naar hem luisteren en op hem vertrouwen. Hij geeft kracht als je je hecht aan zijn genade, niet als je probeert zo goed mogelijk je best te doen om iets van hem gedaan te krijgen.

Abraham werd een vriend van God genoemd. Niet omdat hij de wet naleefde (die was er nog niet eens), maar omdat zijn hart bij God was.

Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd (Jakobus 2:23b).

Waarom Gods vriend? Abraham vertrouwde op God. Hij verlangde naar de vervul- ling van Gods beloften. Daarom ging hij op weg. Gehoorzaam? Jazeker. Met een perfect gedrag? Nou nee. Je kunt het tenminste niet netjes noemen als je tot twee keer toe je vrouw uitleent aan een concurrent.1 Maar toch!

Abrahams rechtvaardigheid stoelde niet op zijn goede gedrag, maar op zijn vertrou- wen. Geloof was zijn rechtvaardige daad waardoor God hem kon belonen. Abraham geloofde in Gods genade. Die brengt je in een vertrouwelijke omgang met God. Je bent niet meer bang voor veroordeling. Er is nu vrij verkeer voor Gods Geest. Die geeft goddelijke kracht – en dat zul je merken!

1 Gen. 12:10-16, 20:1-2