Hemel – Is de zegen die Abraham kreeg ook voor jou?

Het is nu juist door zijn belofte dat God zijn genade aan Abraham heeft geschonken. Galaten 3:18b

Abraham zag een hemelse stad voor zich, waar zijn nageslacht zou wonen. De belof- te die God aan hem deed, opent daarom ook een geweldige toekomst voor ons.

Wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont (2 Petrus 3:13).

Abraham ging in geloof op weg naar die stad.1

Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen (Hebreeën 11:8).

Jij en ik, wij zijn op dezelfde manier onderweg naar die geweldige toekomst, en wij worden op dezelfde manier als Abraham onderweg gezegend.

Iedereen die gelooft, wordt samen met Abraham, de gelovige, gezegend (Galaten 3:9).

Het is adembenemend om te zien hoe Abraham in zijn leven op aarde al gezegend werd. Hij werd er beroemd mee.2 Maar de rijkste zegen lag nog voor hem. God had hem de sterren laten zien, zodat hij zou weten dat er iets geweldigs in de hemel voor hem klaar lag. En zodat wij dat zouden weten en met hem zouden uitzien.

Hij zag uit naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd (Hebreeën 11:10).

1 Heb. 11:8-16; 2 Gen. 24:35