Hemel – Ken je de belofte voor Abraham?

En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Galaten 3:29

Gelovigen worden kinderen van Abraham genoemd. Daarom is het logisch dat we ons verdiepen in onze geloofsvader. Waarom koos God hem uit? Abraham geloofde God op zijn woord.

Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend (Romeinen 4:3b).

Omdat Abraham in God geloofde, was hij goed in Gods ogen voor alles wat God met mensen van plan was. Abraham geloofde Gods belofte dat hij een vader van vele volken zou worden, die de wereld zouden beërven. Het ging niet om de Israëlieten en hun wet, maar om alle mensen die net als Abraham op God zouden vertrouwen.

Immers, niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt (Romeinen 4:13).

Abraham oefende zijn geloofsoog. Wat onmogelijk leek, zou mogelijk worden. Hij zag in Gods beloften een hemelse hoofdstad, voor hem en zijn nageslacht.

Hij zag uit naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd (Hebreeën 11:10).

In feite zag Abraham jou en mij al in die stad. Toen hij op weg ging, ging hij samen met jou en met iedereen die zou geloven in Gods beloften.