Hemel – Hoe reizen we in de hemel?

Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Johannes 20:26b

Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn.1 Daar zullen we in een nieuw lichaam leven.2 Je kunt je voorstellen dat we daar op nieuwe manieren zullen reizen.

We zien dat Jezus al hier op aarde zich anders kon verplaatsen. Hij kon op het water lopen.3 En na zijn opstanding kon hij zomaar verschijnen en verdwijnen.4 Ook steeg hij omhoog naar de hemel. Net zo zal hij weer neerdalen, horen we van een engel.5

Mozes en Elia kwamen uit de hemel toen ze er op de berg getuige van waren dat Jezus verheerlijkt werd.6 Engelen zien we ook opstijgen en neerdalen. Ook zij ver- schijnen en verdwijnen.7

We lezen dat we hemelse dieren kunnen berijden. Elia ging naar de hemel in een wagen die omhooggetrokken werd door vlammende paarden.8 Jezus wordt met zijn hemelse legermacht in de hemel gezien op witte paarden.9

Het lijkt er dus op dat we kunnen vliegen. Dat moet ook wel, want het hemelse Jeruzalem is net zo hoog als breed.10 Verder zullen we op dieren rijden. Ze zullen vast razendsnel zijn, want we zullen over engelen heersen, lezen we.11 Die moeten we wel bij kunnen houden.

1 Op. 21:1; 2 1 Kor. 15:53; 3 Mat. 14:25; 4 Joh. 20:19-21:1; 5 Hand. 1:9-11; 6 Luc. 9:28-36; 7 Joh. 1:51; 8 2 Kon. 2:11; 9 Op. 19:11-14; 10 Op. 21:15-17; 11 Heb. 2:5-8