Hemel – Je zult steeds mooier worden

Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. 1 Korintiërs 13:10a

Jij bent meer dan je lichaam. Het is zoals bij een musicus. Als hij sterft verlaat hij zijn instrument, dat ‘levenloos’ achterblijft. Maar de musicus zelf blijft leven. Jij gaat niet verloren, je lost niet op in het niets, je valt niet in slaap en je wordt ook geen schim van wie je was. Kom je te overlijden, dan gaan jouw gewaarwordingen, gedachten, gevoelens, talenten en karaktereigenschappen niet achteruit, maar juist vooruit. Je komt sterker tevoorschijn. Er is niet minder, maar meer van jou. En meer liefde. Je krijgt een beter lichaam om meer liefde in te ontvangen en ook meer liefde mee tot uitdrukking te brengen. De musicus krijgt een beter instrument.1

Wat je hier op aarde ontwikkelt tot wie je bent neem je mee voorbij de dood. Alles wat nu gebeurt heeft daarom betekenis voor de eeuwigheid. God denkt in proces- sen. Wat hij nu al in jou heeft kunnen bewerken wil hij straks terugzien. Zijn vrucht. Die zul je meenemen in het leven na de dood. Daar zal jouw ontwikkeling doorgaan. Omdat de liefde alleen maar liefde kan zijn in interactie, groei, ontwikkeling, zal de liefde alleen maar toenemen. Daarom zullen jouw geliefden, vrienden en kennissen van nu daar nog veel belangrijker voor je zijn. Steeds meer kennen, steeds meer gekend zijn, zo zal het in de hemel zijn.2 Jij zult steeds mooier worden, net als alle mensen om je heen!

De liefde zal nooit vergaan (1 Korintiërs 13:8a).

1 1 Kor.13:10; 2 1 Kor. 13:12