Hemel – Jij krijgt eeuwig leven – om bij Jezus te zijn!

Dan zullen we altijd bij hem zijn. 1 Tessalonicenzen 4:17b

Het wonder van een leven na de dood is niet dat we verder zullen leven. Het wonder is dat we met Jézus verder zullen leven!

Ook in Oosterse godsdiensten wordt geloofd dat we na de dood verder zullen leven. Je zult telkens opnieuw reïncarneren: in betere levensvormen als je goed hebt geleefd, in slechtere als je minder goed leefde. Het hoogste ideaal is om los van het aardse te zijn, totdat je oplost in het nirvana, het niets.

Het Westerse denken is sterk beïnvloed door Griekse filosofie. Ook die gelooft in een leven na de dood. De ziel is de goddelijke, onsterfelijke kern van de mens. Maar hij zit opgesloten in een slecht, materieel lichaam, waaruit het zichzelf moet bevrijden.

Ook heb je nog een occulte visie op leven na de dood. De dood is geheimzinnig, met dode zielen die als schimmige geesten verder leven. Als je je daarmee in verbin- ding wilt stellen, moet je geheime krachten ontwikkelen. Maar ooit zul je zelf zo’n schim zijn.

Bij al die visies draait het om onszelf. Het hangt van onszelf af of we na de dood gelukkig zullen zijn. Maar bij christenen draait het om Jezus, die van ons houdt. Hij overwon de dood, omdat hij ons een stralend eeuwige leven gunt in een nieuwe wereld, met een nieuw lichaam. Waarom? Zodat we bij hem zullen zijn!1

1 Joh. 14:3, 1 Joh. 3:2