Hemel – Hoe zullen we zijn in de hemel?

Een wit steentje, waarop een nieuwe naam staat. Openbaring 2:17b

Zijn we in de hemel engelen? Geesten? Vage wezens? Nee, we zullen daar veel meer zijn wie we zijn dan wie we waren op aarde.

We zullen herkenbaar en gekend zijn. Mensen in de hemel worden gewoon bij
hun naam genoemd. Abraham, Isaak, Jakob,1 Lazarus.2 Iedereen is herkenbaar. De drie discipelen herkenden Mozes en Elia direct, toen ze vanuit de hemel bij Jezus kwamen.3 In de hemel zal ik dus nog steeds Willem de Vink zijn. Maar ik zal ook meer dan ooit zijn wie ik echt ben. Zoals God mij echt kent. Niet in mijn zonden, want
die bestaan daar niet meer.4 Wel in mijn karakter en persoonlijkheid, die door God gevormd zijn. En in mijn daden die uit mijn omgang met God voortkomen.

In de Bijbel krijgen mensen regelmatig een nieuwe naam. Het is de uitdrukking
van de ontwikkeling die ze met God hebben doorgemaakt. Abram wordt Abraham. Jakob Israël. Hosea Jozua. Simon Petrus. Saulus Paulus. Omdat je in de hemel intiem contact hebt met God, krijg je er een naam bij die alleen hij en jij weten. Die naam is jouw privéverbinding met hem.

God zal jouw nieuwe naam op een bijzondere manier vastleggen. Hij geeft je een witte, onbeschadigde en onbesmettelijke steen.

‘Een wit steentje, waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die hem ontvangt’ (Openbaring 2:17b).

1 Mat. 8:11; 2 Luc. 16:25; 3 Marc. 9:4; 4 Heb. 10:17, Op. 22:3a