Hemel – Wat voor lichaam hebben we in de hemel?

Hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien? 1 Korintiërs 15:35b

We krijgen een nieuw lichaam. Een ‘geestelijk’ lichaam noemt Paulus het. Niet vaag, wel vol van de Geest. Op aarde waren we als zaad, in de hemel leven we pas in ons echte lichaam, zegt hij.1 Het is net zo’n lichaam als Jezus kreeg toen hij opgestaan was uit de dood. Zijn wonden waren nog steeds zichtbaar. Omdat die zijn identiteit bepalen. Ook alles wat onze identiteit bepaalt zal in ons lichaam herkenbaar zijn. Jezus droeg kleding na zijn opstanding. Ook wij zullen kleding over ons nieuwe lichaam dragen. Jezus at en dronk met zijn vrienden. Ook wij zullen eten en drinken. Jezus kon vliegen: hij steeg op naar de hemel. De wens die in veel mensen leeft om te kunnen vliegen zal dan werkelijkheid worden.

Ons nieuwe lichaam zal nog steeds een lichaam zijn. Maar wel met ogen waar geen verdriet meer in staat.

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen (Openbaring 21:4a).

We zullen onze ogen gebruiken om God in het echt te zien.

Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien (Openbaring 22:3b-4a).

We krijgen in ons nieuwe lichaam een nieuwe taak, die helemaal bij ons past en waar God een nieuwe hemel en nieuwe aarde voor heeft ingericht.

En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid (Openbaring 22:5b).

1 1 Kor. 15:35-57