Hemel – In de hemel zullen we de liefde vieren

Straks zullen we volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 1 Korintiërs 13:12b

We hebben in dit boek de hemel van verschillende kanten bekeken. Ons erover verbaasd dat er zoveel over te vinden is. Eigenlijk elk belangrijk geloofsonderwerp wordt in de Bijbel wel verbonden met de hemel. Onze redding natuurlijk. Onze we- dergeboorte. De doop. Het avondmaal. Ook ons dagelijks leven heeft betrekking op de hemel. Ons lichaam. Ons eten. Onze kleding. Ons werk. En onze eigenheid, onze persoonlijkheid, ons karakter, onze talenten. Alles wat ons individueel en menselijk maakt blijft in de hemel bestaan.

En onze relaties! Als het om de liefde gaat – liefde ontvangen, liefde geven – dan weten we dat de hemel de plek is waar de liefde eeuwig blijft bestaan. Daar zullen onze geliefden zijn, daar is Jezus, daar is God, om die hemelse liefde te beleven.

De liefde zal nooit vergaan (1 Korintiërs 13:8a).

Ook ons huwelijk is betrokken op de hemel. Paulus noemt het een mysterie (een geheim dat geopenbaard werd) dat het een weerspiegeling is van de verhouding van Jezus met de gemeente.

Dit mysterie is groot – en ik betrek het op Christus en de kerk (Efeziërs 5:32).

We zullen samen de liefde kennen zoals we die nooit eerder kende!