Hemel – Wat bidt Jezus voor ons?

‘Laat hen dan zijn waar ik ben.’ Johannes 17:24b

De jonge discipel Johannes hoort Jezus een nachtgebed bidden. En gelukkig voor ons: wij mogen meeluisteren.

Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd dat hij deze nacht gearresteerd zal worden. Maar hij is niet in paniek. Nee, hij bidt. Het is een intiem gebed. Gods geliefde Zoon spreekt met zijn geliefde Vader van hart tot hart. Luister goed, dan zul je verbaasd staan!

Want wat heeft Jezus op zijn hart? Hij bidt voor zijn vrienden. Waarom? Omdat hij zoveel van hen houdt.1 En hij bidt daar op dat moment ook voor ons. Luister maar.

‘Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven’ (Johannes 17:20).

Hoor je het goed? Jezus denkt op dat bijzondere moment ook aan jou! Wat bidt hij dan voor ons? Dat we mogen zijn waar hij zijn plaats heeft. In de hemel!

‘Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben’ (Johannes 17:24a).

Denk je dat de Vader dit gebed van Jezus heeft verhoord? De Vader verhoort altijd alle gebeden van zijn geliefde Zoon. Jij hebt je plek in de hemel, bij hem!