Hemel – Luister mee naar het gebed van de bruidegom

‘Vader, nu is de tijd gekomen.’ Johannes 17:1b

Je zou de Bijbel in één zin kunnen samenvatten: de Vader vindt een bruid voor zijn Zoon. Het gebed dat Jezus in Johannes 17 bidt is het gebed van de bruidegom voor zijn bruid. In Jezus’ tijd zocht een vader een geschikte bruid voor zijn zoon. Wie vindt God geschikt voor Jezus? Jezus praat er met zijn Vader over dat de mensen die zijn Vader aan hem geeft als een bruid voor hem zullen zijn.

‘Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven’ (Johannes 17:6b).

Jezus heeft zichzelf en zijn bruid geschikt gemaakt om in Gods familie opgenomen te worden.

‘Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn’ (Johannes 17:19).

Omdat de bruid wordt opgenomen in de goddelijke familie, zal ze zich onderschei- den van haar omgeving. En dat strekt haar bruidegom tot eer.

‘Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn – alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij – en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is’ (Johannes 17:9-10).

Zie je de grootheid van Jezus’ hart voor zijn bruid, voor de wereldwijde gemeente, voor jou en mij? Zie je hoe bevoorrecht we zijn? We zijn deel van een eeuwige romance!