Hemel – Wordt het gebed van de bruidegom verhoord?

‘Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben.’ Johannes 17:24a

We boffen dat we mee mogen luisteren naar het gesprek dat Jezus met zijn Vader heeft over zijn bruid. Het gaat over ons! Moet je maar eens horen hoe Jezus met zijn bruid wil trouwen. Ze zal de naam van zijn Vader dragen.

‘Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt’ (Johannes 17:11b).

Hij heeft er zelf voor gezorgd dat zijn bruid kan genieten van zijn heerlijke kwaliteiten.

‘Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt’ (Johannes 17:22a).

Wat Jezus volbracht aan het kruis en wat zijn bruid daar ontving maakt hen samen tot een toonbeeld van Gods liefde. God wilde dat Jezus ons zou veroveren en dat heeft hij gedaan!

‘Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad’ (Johannes 17:23b).

Weet je waarom wij getuige mogen zijn van dit intieme gesprek van Jezus met de Vader? Omdat we moeten weten dat onze hemelse Vader dit gebed van de bruidegom voor zijn bruid compleet heeft verhoord. Wat een vreugde voor hem en voor ons!

‘Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde’ (Johannes 17:13).