Hemel – Kijk: dansende volken op die berg!

‘Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.’ Openbaring 21:3b

Vind jij al die etniciteiten, volken, culturen, kleuren, talen en muziekstijlen ook zo fascinerend? Gods genade betrekt alle volken in een heerlijke toekomst. Let op Jeruzalem. De berg Sion, waar deze stad op gebouwd is, heeft in dat plan een centrale plaats.

Op Sion heeft God de basis gelegd voor zijn wereldwijde genade. Daar stierf Jezus om alle volken te betrekken in zijn verlossingsplan. Dankzij hem hebben ze allemaal toe- gang gekregen tot Gods genade. Sion garandeert het bestaansrecht van alle volken.

Met recht kan men van Sion zeggen: Welk volk ook, het is hier geboren, de Allerhoogste houdt Sion in stand (Psalm 87:5).

Vanaf Sion komt redding voor iedereen die op Jezus vertrouwt, waar ook ter wereld. Straks komen daar de volken samen die vrij zijn van angst voor veroordeling, vrij om lief te hebben. Paulus noemt het hemelse Jeruzalem dan ook de moeder van ieder- een die leeft in die genade.

Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder (Galaten 4:26).

Eens zullen alle mensen die geboren werden uit Gods genade het nieuwe Jeruzalem in- en uitgaan. Dansend, volgens Psalm 87.

Bij de namen van de volken schrijft de HEER: ‘Dit volk is hier geboren.’ En dansend zingen zij: ‘Mijn bronnen zijn alleen in u.’ (Psalm 87:6-7).