Hemel – Is er in de hemel nog wel tijd?

U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Psalm 90:2b

Mensen denken soms dat er in de hemel geen tijd zal bestaan. Maar als daar geen tijd zou zijn, zou er ook niet gesproken of gezongen worden. Terwijl de hemel vol is van die geluiden. Er zou niet gewerkt kunnen worden. Maar we dragen daar bijzon- dere verantwoordelijkheden. En niet gereisd. Maar we zullen het hemelse Jeruzalem in- en uitgaan. Praten, zingen, feestvieren, werken, reizen, rusten – daar is allemaal tijd voor nodig.

Er zal geen nacht meer zijn en ook geen zon, lezen we.1 Dat zegt echter niets over de tijd, maar alles over Gods uitstraling waarmee hij ons verlicht. Misschien staat God zelf wel boven de tijd. Maar hij komt wel bij ons wonen.2 Daarmee stapt hij in onze tijd. Om tijd met ons door te brengen.

De eeuwigheid is in de Bijbel niet statisch. Tijdloosheid is aan de Bijbel vreemd. De eeuwigheid is een tijdperk gevuld met activiteit, waarop weer nieuwe tijdperken volgen. Als we als koningen zullen heersen tot in de eeuwigheden,3 zullen we ons ontwikkelen en zullen we onze omgeving veranderen – en daar zal God bij betrok- ken zijn. Want hij wil met ons meeleven. Daarom kiest hij ervoor om voor altijd bij ons in de tijd te wonen.

En hij die op de troon zit zal bij hen wonen (Openbaring 7:15b).

1 Op. 22:5; 2 Op. 7:15b, 21:3b; 3 Op. 22:5b