Hemel – Je laten dopen is in de hemel opstaan

Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Romeinen 6:5

Gedoopt worden is sterven met Jezus en met hem opstaan. Want in dat ritueel onderga je alles wat hij voor jou volbracht heeft. Hij stierf, stond op uit de dood en ging naar de hemel. Jij gaat kopje onder omdat hij voor jou stierf. In het watergraf blijft jouw oude leven achter. Het leven in zonde. Het leven van de soort van Adam.

Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, gedoopt zijn in zijn dood? (Romeinen 6:3).

Jij staat op uit het water omdat Jezus is opgestaan. Je staat op in het leven dat God jou gunt. Een nieuw, heilig leven. Het leven van de soort van Jezus.

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed (Galaten 3:27).

Dat nieuwe leven is bestemd voor de hemel. Jezus is je voorgegaan naar de hemel. Jij zult hem volgen. Jezus heeft een nieuw, hemels lichaam gekregen. Jij zult ook een nieuw, hemels lichaam krijgen.1 Om je daaraan te herinneren is de doop in water heel lichamelijk. Het is een bad waarin je niet alleen schoongewassen wordt, maar ook opnieuw geboren, voor de hemel.2

Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen (Titus 3:7).

1 1 Kor. 15:44-49; 2 Tit. 3:4-7