Hemel – Zullen we elkaar terugzien?

Wie is onze erekrans wanneer we voor Jezus, onze Heer, staan bij zijn komst? Wie anders dan u? 1 Tessalonicenzen 2:19

Jezus is opgestaan uit de dood en naar de hemel gegaan. Als wij sterven zullen we hem daar ontmoeten. Dat is de belangrijkste ontmoeting uit ons hele bestaan! Maar we zullen ook onze familie, vrienden en bekenden terugzien. En de mensen die we vooruitgeholpen hebben op hun weg met Jezus. En nog veel meer mensen.

Gods hemelse stad is vol hemelburgers.1 We krijgen alle tijd om ze te leren kennen.

Er zijn daar feestmaaltijden waar we onze geloofsvaders Abraham, Isaak en Jakob zullen ontmoeten.2

In de hemel zijn veel meer geloofsgetuigen, die trouwens nu al met ons meeleven.3

Paulus schrijft dat hij ook de mensen die hij tot geloof bracht terug zal zien.4

En het staat dus vast dat we ook onze vrienden weer zullen zien. We zullen in hun eeuwige woningen uitgenodigd worden, zegt Jezus.5 Wat een mooi vooruitzicht, vind je niet? We zullen alle tijd hebben om van onze vriendschappen te genieten en ze verder uit te diepen. Dat is een reden om nu al veel tijd en energie in onze vrienden te stoppen!

1 Heb. 12:22-24; 2 Mat. 8:11; 3 Heb. 11:39-40 en 12:1; 4 2 Kor.4:14, 1 Tes. 2:19; 5 Luc. 16:8-9