Hemel – Jouw naam is bekend in de hemel

‘Verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’ Lucas 10:20b

God gebruikt boeken. Hij heeft wat hij tegen mensen wilde zeggen vastgelegd in de Bijbel. Maar weet je dat hij ook boeken bewaart in de hemel? Hij heeft jouw naam opgeschreven in een speciaal boek. In het boek van het leven, dat dankzij Jezus is opengegaan.1

Dat boek bewaart God in de hemel, waar zonde en bederf het niet kunnen aan- tasten. Niets is nog van invloed op de inhoud van dat boek. Sterker nog: Jezus bewaart het. En daar sta jij in!

‘Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen’ (Openbaring 3:5b).

Jouw naam is bekend in de hemel.2 Telkens als Jezus die noemt, horen de Vader en zijn engelen wat hij voor jou heeft gedaan. Hij heeft elke eis om in zijn boek te staan voor jou ingewilligd en jou zijn overwinning geschonken. Jouw naam in dat boek betekent dat de complete hemel meewerkt om jou het leven te geven dat God je gunt. Hemels leven!

1 Mal. 3:16-18; 2 Luc. 10:20