Hemel – Kijk mee met Abraham

Abraham, die de vader van ons allen is. Romeinen 4:16b

Je zou eens met Abraham de toekomst in moeten kijken. Hij overzag Gods kosmische plan: de komst van Jezus, de uitwerking van het evangelie van genade voor Israël en de volken, de nieuwe schepping die zou volgen. Jezus zei tegen de Joden:

‘Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst, en toen hij die meemaakte was hij blij’ (Johannes 8:56).

Wat had Abraham dan van Jezus gezien? Dat God zijn zoon uit de dood kon opwek- ken. Daarom kon hij vol vertrouwen zijn enige zoon Isaak aan God aanbieden.

Hij zei bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken (Hebreeën 11:19a).

Abraham doorleefde het evangelie toen hij Isaak terugkreeg. Het was alsof hij Jezus voor zich zag, opgestaan uit de dood.

Daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding (Hebreeën 11:19b).

Abraham zag het al. Hij zag Jezus en wat er uit diens dood en opstanding tevoor- schijn zou komen. Hij zag hoe zijn nageslacht zou fonkelen als de sterren.

‘Kijk eens naar de hemel en tel de sterren, als je kunt. Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen’ (Genesis 15:5).

Abraham zag het allemaal voor zich en vertrouwde God dat het zou gebeuren. Dat vertrouwen geeft hij aan jou door. Zijn geloofsogen.