Hemel – Let op: Jezus komt!

‘Dan zullen jullie zijn waar ik ben.’ Johannes 14:3b

Als we weten dat het mooiste nog moet komen, geeft dat ons leven meer glans en kracht. We hebben een geweldige toekomst voor ons. In dit leven, omdat we steeds meer ervaring met Jezus opdoen. En in ons leven hierna, omdat we dan voor altijd bij hem zullen zijn. Bij Jezus, onze broer, onze vriend, onze held, onze koning!

Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar zal geen kwaad meer zijn. Dreigingen, haat, terreur, oorlogen, rampen en ellende zullen tot het verleden be- horen. Alle moeite is tot rust gebracht. De satan is voorgoed het zwijgen opgelegd, de dood is verslagen.1 We zullen daar in een nieuw lichaam optrekken met Jezus en met al onze geliefden. Dan zullen we zijn zoals God ons altijd al gewild heeft, in een omgeving die God altijd al voor ons in gedachten had.

Want Jezus komt terug! Dat is misschien wel het belangrijkste dat God ons op het hart wil drukken. In het Nieuwe Testament wordt Jezus’ terugkeer 318 keer aangekondigd. Geen ander geloofspunt wordt zo vaak genoemd!

Jezus zal plotseling verschijnen. Niemand kan zeggen wanneer dat zal gebeuren. Maar we kunnen er wel klaar voor zijn. Door naar hem uit te kijken. En te volharden in ons geloof in hem. Want als hij komt, zullen we beloond worden. De mooiste beloning is wel dat we voor altijd bij onze grote liefde zullen zijn.

1 Op. 21:4