Hemel – Mag je heerlijkheid verwachten?

En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. Kolossenzen 3:4

Het hoogste, diepste en meest eigen geluk heet in de Bijbel heerlijkheid (ook wel vertaald met majesteit, grootheid, glorie, luister). God zal zijn eigen waardigheid aan alles en iedereen geven. Alles draait uit op die heerlijkheid. De tijd die we in de eeuwigheid met hem zullen doorbrengen is daarmee gevuld.

‘Ze zullen komen en mijn luister zien’ (Jesaja 66:18b).

God is heerlijk. Zijn heerlijkheid is niet groots, imposant of absoluut. Niet op afstand, los van alles en iedereen. Nee, hij is met zijn heerlijkheid juist in ons midden gekomen. In de geschiedenis van mensen. Hij zal er ook mee in onze toekomst zijn. En hij is ermee in ons leven hier en nu. Soms kun je iets van die heerlijkheid ervaren. Je voelt je verheerlijkt omdat je samen met God bent.

Wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister (Romeinen 8:30b).

Heerlijkheid (of luister) is iets waarvan je gaat stralen. Het is het besef hoe geliefd je bent. Als er iemand straalt van Gods heerlijkheid, is het Jezus wel.

En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader (Johannes 1:14b).

Wij zullen ook zo stralen als Jezus. Omdat we net zo geliefd zijn. Net zoveel waard. En dat voor altijd, omdat die heerlijkheid zo groot is, zo diep gaat, zo ver reikt, dat we er nooit genoeg van zullen krijgen.