Hemel – Wij volgen Jezus naar huis

‘Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.’ Johannes 18:36b

Jezus had zelfs geen steen om zijn hoofd op te rusten te leggen.1 Gods Zoon was bestemd voor de hemel: daar zou hij thuis zijn. Hij wist dat van jongs af aan.

‘Weten jullie niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van de Vader?’ (Lucas 2:49b).

Zijn aanwezigheid op aarde was een aanklacht tegen alle ideeën en structuren waar mensen op vertrouwen. Wapens, geld, techniek, wetenschap, beschaving, godsdienst. Jezus vertrouwde zich niet toe aan de voorzieningen waar anderen op vertrouwen. Zijn zwerversbestaan was een protest tegen alles waar mensen zich op beroemen. Hij weigerde om ooit in Jeruzalem te overnachten. Zelfs zijn dood en begrafenis waren buiten de stad.

Jezus was bedoeld voor het nieuwe Jeruzalem. Wij volgen hem op dezelfde manier door deze wereld die niet onze wereld is. We vertrouwen ook niet op de voor- zieningen die mensen voor zichzelf gecreëerd hebben. We leven op een sterker fundament. We hebben ons toevertrouwd aan onze hemelse Vader, die zelf een hemelse stad voor ons heeft gebouwd.2 Daar zullen we thuis zijn.

1 Mat. 8:20; 2 Heb. 11:10 en 16