Hersteld om anderen te zegenen

De genade die God schenkt neemt hij nooit terug.
Romeinen 11:29


Je kunt je soms behoorlijk afgewezen voelen. Misschien heb je iets doms gedaan, misschien ook niet. Maar dan de reactie van mensen! Je voelt je verworpen, veroordeeld.

Ook Mozes werd afgewezen. En hij had het nog wel zo ver geschopt.

Het was deze Mozes die door zijn volksgenoten werd afgewezen met de woorden: “Wie heeft jou als leider en rechter aangesteld?” (Hand. 7:35, Ex. 2:14).

Je kunt dus gedumpt worden door mensen. Maar niet door God. Nooit. Kijk maar eens hoe God Mozes rehabiliteert – niet alleen als leider (daar was hij voor opgeleid), maar ook als bevrijder (dat kon alleen God voor elkaar krijgen).

Maar God zond hem als leider en bevrijder naar hen toe, door tussenkomst van de engel die in de doornstruik aan hem verschenen was (Hand. 7:35).

Mozes heeft moeite om Gods herstelwerk te aanvaarden. Hij stottert en verzint twee bijbelhoofdstukken lang smoesjes om maar niet nog een keer het risico van afwijzing te hoeven ondergaan (Ex. 3-4). Maar God blijft op hem inpraten. Hij mag vertrouwen op Hem. Wat Mozes ook fout heeft gedaan, hoe zijn reputatie ook aan gruzelementen ligt, zijn opdracht blijft overeind staan. Want God is trouw.

De genade die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand roept maakt hij dat niet ongedaan (Rom. 11:29).

Kun je je voorstellen hoe de kerk van Jezus eruitziet als die genade de boventoon voert? Mensen voor wie God opkomt verspreiden enorme zegen!

Tip – Weiger je afgewezen te voelen en wijs ook zelf niemand af.