Het bloed van Jezus verbindt rassen

Dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.
Efeziërs 2:18


Er is veel gedoe over etnische verschillen, rassenscheidingen, discriminatie op huidskleur. Maar het evangelie rekent daar radicaal mee af. Eén van de wonderen van Jezus’ bloed is dat het alle soorten mensen samenbindt. Daarom is een gezonde kerk een kerk die swingt van de kleur en de ritmes.

Paulus schrijft daarover in zijn brief aan de christengemeenschap in Efeze, een multiculturele wereldstad (Ef. 2:11-22). Groepen heidenen én Joden die zich aan Jezus verbonden hebben, zijn één met elkaar geworden. Omdat Jezus één nieuwe mens heeft geschapen (Ef. 2:15b).

Een nieuwe schepping – één nieuwe mens.

Al die verschillende mensen zijn geen vreemdelingen meer, staat er. Geen gasten. Maar burgers met alle heiligen samen. En huisgenoten van God (Ef. 2:19).

Hoe dat mogelijk werd? Door Jezus’ bloed! ‘U, die eens ver weg was, bent in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed” (Ef. 2:13b).

Het bloed van Jezus biedt antwoord op de wereldwijde kloof tussen rassen en culturen. Hij heeft onze wettische mentaliteit met zijn geboden en voorschriften die tot discriminatie, uitsluiting, bloedvetes en veroordeling leidt buiten werking gesteld (Ef. 2:14).

Op het fundament van de genade die Jezus bracht en waarop de kerk wordt gebouwd ‘worden we samen opgebouwd tot een plaats waar God woont door zijn Geest’ (Ef. 2:22).

De actualiteit van het evangelie kleurt onze global village: Jezus’ bloed verbindt rassen en culturen!

Tip – Bouw vriendschap op met iemand uit een andere cultuur.