Het gebed van de bruidegom is verhoord

‘Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben.’
Johannes 17:24

We boffen dat we mee mogen luisteren naar het gesprek dat Jezus met zijn Vader heeft over zijn bruid. Het gaat hier over ons! Moet je maar eens horen hoe Jezus met zijn bruid wil trouwen. Ze zal de naam van zijn Vader dragen.

‘Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn’ (Joh. 17:11).

Hij heeft er zelf voor gezorgd dat zijn bruid zal kunnen delen in zijn heerlijke kwaliteiten.

‘Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij’ (Joh. 17:22-23).

Wat Jezus volbracht aan het kruis en wat zijn bruid daar ontving maakt hen samen tot een toonbeeld van Gods liefde.

‘Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad’ (Joh. 17:23).

Weet je waarom wij getuige mogen zijn van dit intieme gesprek van Jezus met de Vader? Omdat we moeten weten dat onze hemelse Vader dit gebed van de bruidegom voor zijn bruid compleet heeft verhoord (Joh. 17:13).

Jij en ik en heel de gemeente wereldwijd, wij mogen daar zijn waar Jezus is: bij God de Vader in de hemel (Joh. 17:24-25). Tegelijkertijd wandelen we hier op aarde rond als nieuwe mensen met zijn hemelse kwaliteiten (Joh. 17:16).