Jezus verlaat zijn Vader voor zijn bruid

Toen zeide ik: ‘Zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven.’
Psalm 40:8 (NBG ’51)

Het lijkt zo’n logisch patroon. Miljarden jongens verlaten hun vader en moeder om te trouwen. God heeft dat zo ingesteld en het staat dan ook al in Genesis opgetekend (Gen. 2:24). Maar het verwijst wel naar Jezus!

‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.’ Dit mysterie is groot – en ik betrek het op Christus en de kerk (Ef. 5:31-32).

Want Jezus verliet ook zijn Vader ter wille van zijn bruid, de gemeente. Toen Hij al haar zonden op zich nam en voor haar stierf aan het kruis, riep Hij: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ (Mat. 29:16).

En Hij verliet ook zijn moeder. De Bijbel vertelt ons dat genade onze moeder is. Uit haar komt alles voort wat God heeft gewild (Gal. 4:24-31). Jezus verliet haar toen Hij op aarde kwam om gehoorzaam te worden aan de wet, tot in de dood.

Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden (Gal. 4:4-5)
.

Zo verwierf Jezus zich een bruid: door een kort moment zijn Vader en moeder te verlaten, om zich definitief te kunnen verbinden met ons. Alleen op die manier kon Hij zijn gemeente in Vaders familie opnemen.

Zie je welk mysterie er schuilgaat achter elk huwelijk? Het herinnert je aan Jezus en zijn bruid!