Het geheim onthuld

Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid, een wijsheid waarover God vóór alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister.
1 Korintiërs 2:7


Echt, God verwent ons enorm. Hier lees je het weer: het mysterie van het evangelie is dat we mogen delen in de luister van Jezus. Stel je Jezus voor als de Man die opstond uit de dood. Die alle macht bezit, alle wijsheid, alle kracht.

Daar mogen wij in delen, omdat Hij in ons woont (en wij in Hem).

Paulus schrijft: ‘Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit’ (1 Tim. 3:16).

Hoe kunnen we meer van Jezus in ons leven zien? Eerder schrijft Paulus dat we ‘moeten vasthouden aan het mysterie van het geloof, met een zuiver geweten’ (1 Tim. 3:9). We moeten ons niet laten wijsmaken dat we niet zouden mogen delen in Jezus’ luister omdat we dat niet waard zijn vanwege de zonde. We mogen juist dankzij Hem nu al, in ons sterfelijk bestaan, met een zuiver geweten voor God verschijnen, omdat Hij ons heeft bevrijd van alle schuld en schaamte.

Kom je kracht tekort? Geloof in het geheim dat je Jezus’ glorie ontvangt. Paulus schrijft ergens anders: ‘Hij is bij machte u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, overeenkomstig de onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is’ (Rom. 16:25).

Dat geheim bidden we elkaar toe, tot eer van God!