Hij komt met schatten van wijsheid en kennis

Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.
Kolossenzen 2:2, 3


Alles wat we moeten weten, is wie Jezus is. En dat Hij in ons is. En wat Hij met zich meebrengt.

Eerder schrijft Paulus dat dit Gods grote mysterie is: Jezus in ons, onze hoop op goddelijke luister (Kol. 1:27). De onthulling van dit geheim, wat Jezus allemaal beschikbaar stelt, heeft effect op ons dagelijks leven. En wat voor effect!

Het heeft effect op ons persoonlijk leven. Naarmate dit besef sterker tot ons doordringt, groeien we in volmaaktheid, schrijft hij (Kol. 1:28).

Het heeft ook effect op onze gemeenschappen. Als onze focus op Jezus is gericht, zullen we bijeengehouden worden, schrijft Paulus. Je kunt je dat voorstellen: we zijn dan samen afgestemd op Hem, omdat we op zoek zijn naar Hem in elkaar. We zijn niet geïnteresseerd in meningsverschillen, tegenstellingen en ergernissen, maar in Jezus. Hij is het geheim van onze liefde, lezen we hierboven.

En als we kennis tekort komen, dan is Hij de bron van wijsheid en kennis waaruit we mogen putten. Als je even niet weet wie je bent: kijk naar Jezus. Als je niet zeker bent hoe God over je denkt: Hij maakt dat duidelijk. Als je wilt weten hoe God de gemeente ziet: Jezus geeft je de juiste kennis. Weet je niet goed hoe je moet handelen: vraag het aan Hem. Ben je aan het tobben met je lichaam: richt je naar Jezus. Heb je vragen over je toekomst: Hij geeft wijsheid en kennis.

Zorg dat je weet wie Jezus is, wat Hij heeft bereikt en ga bij Hem te rade met je vragen.

Laat je niet afleiden van dit geheim: Jezus in jou. Paulus vervolgt met een waarschuwing. ‘Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt’ (Kol. 2:4).