Het geheim van de gelijkenissen

‘Ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was.’

Matteüs 13:35

Jezus vertelt gelijkenissen om bekend te maken wat lang geheim was, maar waarom de hele schepping bestaat.

Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet: ‘Ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen; ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was’ (Mat. 13:35, Ps. 78:2).

Niemand naast Jezus spreekt zo duidelijk en krachtig over dit geheim als Paulus. Hij heeft dan ook een kijkje in de hemel gekregen om te kunnen begrijpen wat Jezus heeft bereikt (2 Kor. 12:2-4, Gal. 1:11-16). Wat hij gezien heeft noemt hij een mysterie.

Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven (Ef. 3:3).

Wat heeft hij dan over dit mysterie geschreven? Dat God een speciaal plan heeft met Jezus en de kerk – en dat jij daar deel van uitmaakt.

Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus (…) Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult (Ef. 1:9-10).

God wil dus op het laatst heel de kerk laten volstromen met de volheid van Jezus (1 Kor. 2:7). Jezus’ gelijkenissen benadrukken hetzelfde geheim: dat jij en ik en al Gods kinderen samen zullen stralen van zijn glans en glorie!

Matteüs 13 Marcus 4:1-34 Lucas 8:4-18