Wie heeft, krijgt nog meer

‘Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn.’

Matteüs 13:12

Het verhaal van de zaaier geeft je sleutels om Jezus’ gelijkenissen te begrijpen. Er spelen een paar belangrijke dingen die in de gelijkenissen terugkomen.

‘Begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen?’ (Marc. 4:13).

Ten eerste gaat het altijd over Gods koninkrijk. In elke gelijkenis wil Jezus duidelijk maken hoe Gods heerschappij op aarde werkt.

Ten tweede zit er in elke gelijkenis altijd een geheim verborgen. Pas als je in Jezus gelooft en zijn liefde hebt aanvaard (‘wie heeft …’), zul je de clue snappen en er rijkdom uit ontvangen (‘zal nog meer krijgen …’).

Ten derde doet het dan altijd zijn werk. Gods woord is namelijk als zaad in je hart. Als je het hoort en aanvaardt, zal het vruchtdragen – en hoe! (‘… en het zal overvloedig zijn’, Mat. 13:3-23).

In het evangelie van Matteüs heet het koninkrijk van God ‘het koninkrijk van de hemel’. Matteüs heeft het over hetzelfde als Marcus, Lucas en Johannes, het koninkrijk van God. Maar omdat hij zijn evangelie voor Joden schreef, was hij voorzichtig met het woord ‘God’.

Dat begrip ‘koninkrijk van de hemel’ maakt mooi duidelijk waar het in de gelijkenissen over gaat. Dat Gods wil zoals die in de hemel vaststaat nu ook op aarde gebeurt, dankzij alles wat Jezus voor ons volbracht.

Heb je zin om veel uit die gelijkenissen te halen? Jezus vertelt ze om je te zegenen!

Matteüs 13 Marcus 4:1-34 Lucas 8:4-18