Het getuigenis van de Geest

Hiervan legt ook de heilige Geest voor ons getuigenis af.
Hebreeën 10:15


De heilige Geest wijst ons op Jezus. Hij maakt ons duidelijk wat Jezus bereikt heeft voor ons. Hij getuigt ervan wie we zijn geworden dankzij Jezus.

Waar getuigt de heilige Geest dan van? Dat we in Jezus voorgoed volmaakt zijn, ook als ons leven bestaat uit een proces van heiligmaking. ‘Door deze ene offergave (van Jezus) heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht’ (Heb. 10:14).

De zonde oefent geen invloed meer uit op onze positie. In Jezus ziet God ons als heiligen (dankzij onze rechtvaardiging). Daarom gaat Hij met ons aan de slag om ons in de praktijk te heiligen.

De heilige Geest getuigt daarvan. Legt dat vast in ons hart. ‘In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven (….) Aan hun zonde en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken’ (Heb. 10:16-17).

Als de heilige Geest dat over ons getuigt, wat zeggen we dan over onszelf?

Je mag in de spiegel kijken en zeggen: ‘Vader ziet mij in Jezus als zijn volmaakte kind (ondanks mijn puisten, mijn grote neus en al die zonden die er nog zitten) …’

Je zult zien dat de heilige Geest dat zal beamen. Hij zal Gods genade bevestigen en je vrede en vreugde geven, en ook de kracht die je nodig hebt om als overwinnaar in dat geloof stand te houden!