Zondigen tegen de heilige Geest?

Niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest.
1 Korintiërs 12:3


Sommige mensen leven met de angst dat ze misschien wel zondigen tegen de heilige Geest. Maar is die angst terecht?

Wat is eigenlijk zondigen tegen de heilige Geest? Dan moet je weten wie de heilige Geest is en wat Hij doet. De heilige Geest is de Geest van God, die ook in Jezus was, en die nu als Gods vertegenwoordiger in en onder mensen werkt. Hij dringt er bij mensen die het evangelie horen op aan om in Jezus te gaan geloven. En als dat zover is, komt Hij in ons wonen. Zijn belangrijkste werk is getuigen van Jezus (Joh. 15:26).

De heilige Geest overtuigt ons er dus van wie Jezus is. Wie Jezus en zijn volbrachte werk ontkent, zondigt tegen de heilige Geest. Daarom zegt Jezus: ‘Wie kwaadspreekt van de heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende’ (Mat. 12:32).

Zondigen tegen de heilige Geest is inderdaad heel ernstig, zelfs fataal. ‘Alle kwaad is zonde, maar niet elke zonde leidt tot de dood’, staat er. Maar ook: ‘Er bestaat ook zonde die wel tot de dood leidt’ (1 Joh. 5:16 en 17). Zonde die tot de dood leidt is Jezus afwijzen, die ons het leven wil geven. Een paar regels eerder lezen we namelijk dat ‘wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet’(1 Joh. 5:12).

Moet je bang zijn dat je zondigt tegen de heilige Geest? Niet als je Gods kind bent geworden. Ben je door Jezus gegrepen en heb je je keus gemaakt voor Hem, dan ontvang je de belofte dat Hij je nooit meer zal verlaten en zijn Geest evenmin ((Joh. 14:17 en 18). Geen zonde kan dat ongedaan maken.

‘De wereld kan de Geest der waarheid niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven,’ zegt Jezus (Joh. 14:17).