Het nieuwe gebod

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.
Johannes 15:12


Het gebod om lief te hebben kun je niemand opleggen. Daarom is dit gebod anders dan de wet die God op schrift stelde. Deze liefde is een werk van Gods Geest.

Jezus heeft het over een nieuwe manier van liefhebben. De oude manier was: ‘Heb je naaste lief als jezelf’ (Lev. 19:18). Volgens de wet moest je de liefde uit jezelf halen. Niet makkelijk, als je het zelf moet proberen en merkt dat je steeds weer faalt. Jezus zegt: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief’. Wat daar zo nieuw aan is? ‘Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben’ (Joh. 13:34).

De nieuwe liefde komt uit Jezus voort. Wat we doorgeven, is de liefde waarmee Hij ons liefheeft. Hoe komt Jezus aan die liefde? ‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad’ (Joh. 15:9). De liefde waarmee we elkaar kunnen liefhebben, komt uiteindelijk van de Vader. Het gebod van de liefde die Jezus bedoelt is een kwestie van ontvangen en doorgeven.

Liefde kun je niet eisen. God heeft ook helemaal geen plezier in wetten en regels. Die worden overtreden en dat leidt tot veroordeling en straf. Daarom doet God het voortaan anders met ons. Onze Vader heeft zoveel vertrouwen in zijn eigen genade, dat Hij de eis van de wet opheft en zegt: nu doen jullie het voortaan met Mij (Rom. 7:6). Het gaat Me maar om één ding: dat je van elkaar houdt. Dat moet lukken, want je kunt van elkaar houden zoals Ik van jullie houd.

Kan dat echt? Jawel, omdat Jezus in je woont. Met zijn Geest. Hij is je inspiratiebron en initiator als het om de liefde gaat. Liefde is mogelijk, niet omdat je die uit jezelf moet halen, maar omdat God zélf je die geeft. In het huwelijk, in je gezin, onder vrienden, in de gemeente, in de wereld en zelfs onder vijanden. Toe maar!