Het oordeel van Jezus is geen veroordeling

‘En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook het gezag gegeven om het oordeel te vellen.’

Johannes 5:27

De Joden willen Jezus doden. Niet omdat Hij wonderen doet, maar omdat Hij God zijn Vader noemt (Joh. 5:18). Dat is ongehoord. In het Oude Testament wordt God maar zes keer direct Vader genoemd. Maar zo noem jij Hem zeker niet. Ben je gek, dan stel je je aan Hem gelijk. God je Vader noemen is godslastering, en daar staat de doodstraf op.

Hier in Jeruzalem begint de dreiging voor Jezus van zijn naderende dood. Maar Jezus zal de ergenis van de Joden alleen maar vergroten. Hij zegt dat Hij pecies doet wat Hij de Vader heeft zien doen, zo goed kent Hij Hem. En de Vader heeft zoveel vertrouwen in zijn Zoon dat Hij Hem het oordeel over mensen heeft toevertrouwd. Dat oordeel is niet bedoeld om mensen te veroordelen, maar juist levend te maken.

‘Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil’ (Joh. 5:21).

Je eert God dan ook door te geloven dat Jezus niet straft en veroordeelt, maar vrijspreekt en leven geeft (Joh. 5:23). Hoor het en geloof het!

‘Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven’ (Joh. 5:24).

Het is ironisch dat Jezus aan mensen Gods vrijspraak en leven aanbiedt – en juist zelf daarom door mensen wordt veroordeeld tot de dood.

Johannes 5:18-47