Het teken van de wijn

 

Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden.

1 Johannes 1:7

Wat is het eerste wonder wat Jezus doet? Hij verandert water in wijn. Dat wonder is een teken; er ligt een bijzondere betekenis in (Joh. 2:11).

Wat betekenen de zes reinigingsvaten?

 

Zes is het getal van de mens. De zes vaten van natuursteen staan voor natuurlijke mensen, die nooit rein en heilig kunnen blijven voor God.

 

Wat betekent het water in de reiningingsvaten? Dat staat voor het oude verbond, de wet, waarin telkens allerlei reinigingsrituelen herhaald moesten worden om te voldoen voor God.

Wat betekent de wijn? Die staat voor het nieuwe verbond, dat Jezus zal instellen met zijn bloed. Dankzij ons geloof in zijn bloed mogen we nu altijd rein en heilig zijn voor God. Dat vieren we tijdens het avondmaal, als we de beker met wijn aan elkaar doorgeven.

‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden’ (Mat. 26:28).

Wat betekent de bruiloft? Feest dat we met onze bruidegom Jezus, met zijn bloed en met zijn leven verbonden zijn!

Johannes 2:1-12