Hij gelooft in mij

‘Have a little faith in me…’ zingt John Hiatt. We hebben het nodig dat iemand in ons gelooft – en liefst niet zo’n beetje. Je voelt jezelf groeien als iemand geloof in je heeft. Dan durf je tevoorschijn te komen met je sterke kanten, zonder dat je je hoeft te schamen voor je zwakke kanten.

Ik kan wel wat mensen noemen die geloof in mij hadden, zodat ik ging tekenen, boeken ging schrijven en in het openbaar ging spreken. Maar wat voor mij misschien nog wel belangrijker was: omdat we in elkaar geloofden, kon ik vriendschap met verschillende mensen sluiten. Sterkste voorbeeld: ik kon een huwelijksverbond met mijn vrouw sluiten omdat we geloof in elkaar hadden.

Maar nu mijn belangrijkste ontdekking. God heeft geloof in mij! En niet zomaar een beetje. Hij gelooft honderd procent in mij! Bewijs? Hij had Jezus voor mij over. Ik ben zo geliefd als Jezus. Dat is niet een beetje geloof in mij, dat is een groot geloof, dat is alles!

Ik ben nog steeds bezig om dat tot me door te laten dringen. Omdat God zoveel geloof in mij heeft, durf ik ook te geloven in Hem. Ik durf mijzelf aan Hem over te geven. Ik kan mezelf verliezen in Hem. En weet je wat? Ik krijg mezelf van Hem mooier en sterker terug. Met meer geloof!

Geloof je in Hem en geef je je aan Hem over, dan krijg je dit effect:

Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in (van) de Zoon van God (in mij), die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. (Galaten 2:20)