Hij verlangt naar jou

 

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen.
Efeziërs 1:4


God had jou van begin af aan in gedachten. De Schepper droeg zijn hele oeuvre, alle mensen, al in zijn hart vanaf het moment dat Hij aan de schepping begon. Ook jou.

‘In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn’ (Ef. 1:4).

Zie je, daar hoor je het: vóórdat God de wereld schiep had Hij ons allemaal al in het vizier. Hij had jou en mij uitgekozen. Voor wat? Om voor Hem heilig en zuiver te zijn. Hoe dat mogelijk zou zijn? In Christus. Zo heeft God de Vader jou vanaf het begin gezien: in zijn Zoon Jezus heilig en zuiver afgezonderd voor Hem. Waarom? Omdat Hij niets liever wilde dan dat jij zijn kind zou worden. Daarom gaat het verder:

En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden (Ef. 1:5).

Van begin af aan stond jij al op Gods verlanglijstje. Hij wilde dat jij geboren zou worden – en Hij wilde meer. Want toen jij je overgaf aan Jezus ging zijn wil en verlangen in vervulling: je werd zijn kind, heilig en zuiver voor Hem, zoals Hij het van begin af aan bedoeld had! Hij doopte je in het leven van Jezus. Daarmee ontving je eeuwige leven, zodat dit besef jou voortaan zou beheersen: ‘God heeft mij altijd al gewild! Hij heeft altijd al naar mij verlangd!’

Eeuwig leven betekent dat je God kent en Jezus (Joh. 17:3). Het betekent daarom ook dat je vol bent van het besef dat God jou van voor de schepping heeft gewild en dat je er dankzij Jezus ook altijd voor Hem zult zijn.

Tip – Hoe kijk je naar jezelf? Dank God dat je door Hem gewild, geliefd en bevoorrecht bent!