Jezus van begin tot einde

‘Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’
Openbaring 22:13

Het einde van de Bijbel verwijst naar het begin. ‘Ik ben God, niemand is aan mij gelijk. Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat gebeuren moest’ (Jes. 46:9-10).

En zowel in het begin als op het einde kom je Jezus tegen. Noemt Jezus zichzelf in Openbaring niet de alfa en omega, het begin en het einde? Nou, dezelfde woorden zitten ook al verstopt in de allereerste regel van Genesis 1. Daar heten ze alef tav. Het zijn de eerste en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, net als alfa en omega dat zijn van het Griekse. Helaas vind je alef tav niet terug in onze Bijbel. De vertalers wisten met die lettercombinatie geen raad. Maar moet je kijken wat er staat als je ze wel mee leest:

In het begin schiep God – alef tav – de hemel en de aarde (Gen. 1:1).

Als alef tav dezelfde is als degene die zich alfa en omega noemt, staat hier dus: In het begin schiep God – Jezus Christus – de hemel en de aarde. En dat wordt in het Nieuwe Testament inderdaad volop bevestigd. Jezus was erbij toen God alles schiep; Hij was er de veroorzaker van en drukte zijn stempel erop. Luister maar.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan (Joh. 1:1-2).

In hem is alles geschapen […] Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem (Kol. 1:16-17).

Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel (Rom. 11:36).

Jezus is dus het begin en het einde, de alfa en de omga, de alef tav. Kun je je voorstellen hoe Hij van begin af aan bij alles betrokken is wat God voor jou en mij wilde en dat ook tot het einde toe zal blijven? Hij plant de zekerheid in jouw hart dat God jou van begin af aan gewild heeft en ook tot in eeuwigheid zal koesteren!