Hoe word je opnieuw geboren?

 

‘Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden.’

Johannes 3:7

Nikodemus is een Farizeeër, een belangrijke leraar en lid van de Joodse Hoge Raad in Jeruzalem. Hij zoekt Jezus op voor een nachtgesprek. Nikodemus begint ermee dat hij in Jezus een leraar herkent die van God komt, gezien de wonderen die Hij doet. Maar Jezus zet het gesprek direct in een andere stand. Het gaat om een grotere verandering die Hij in mensen teweeg zal brengen.

 

 

‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien’ (Joh. 3:3).

Nikodemus probeert Jezus te begrijpen, vraagt zich af of je dan terug moet in de moederschoot. Want als je oud bent, kun je dan nog wel veranderen? Jezus specificeert zijn antwoord. Hij verwijst naar de doop, waarin je met Hem sterft in zijn dood en opstaat in zijn leven. Zo wordt de wedergeboorte voltrokken.

‘Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en uit Geest’ (Joh. 3:5).

Jezus brengt een verschil aan tussen wat oud is en wat nieuw, tussen natuurlijk en geestelijk. Je hebt het dan over twee hele verschillende soorten mensen.

‘Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk’ (Joh. 3:6).

Hij maakt duidelijk dat er radikaal met het oude afgerekend moet worden. Nikodemus was een vertegenwoordiger van dat oude. Maar hij heeft een nieuw leven nodig. Je ziet hem later terug om Jezus te begraven (Joh. 19:39-41). Als hij zich daar vereenzelvigt met Jezus’ dood, is hij klaar om samen met Hem in dat nieuwe leven geboren te worden.

Het blijft verbazingwekkend dat we opnieuw geboren zijn!

Johannes 3:1-13