Hug 39 – Het is een mega-mysterie

Het huwelijk kent een groot geheim. Zonder Jezus heb je er geen weet van en kun je er ook geen gebruik van maken. Maar ken je Jezus, dan zet het jullie huwelijk in een geweldige gloed.

Het gaat om een bovennatuurlijk geheim: het huwelijk is afgeleid van de relatie tussen Jezus en zijn mensen, de kerk. Paulus noemt dit het mega-mysterie van het huwelijk.

Je hebt dus het meest krachtige rolmodel voor je huwelijk tot je beschikking. Zo mag je elkaar zien: zoals Jezus en de kerk elkaar zien.

Hoe zie je elkaar? Hoe ziet de man de vrouw en de vrouw de man in het huwelijk? Het liefst zoals Jezus de kerk ziet en de kerk Jezus. Met liefde en respect.

Zoals de kerk Jezus eert, eert de vrouw het gezag van de man en geeft hem respect. Als zij dat doet, kan hij haar liefhebben en beschermen.

En zoals Jezus de kerk liefheeft, heeft de man zijn vrouw lief. Zijn liefde komt tot uitdrukking in zijn overgave en toewijding. De man geeft zichzelf en dus zijn tijd en aandacht, zijn liefde en seks en heel zijn leven. Hij ziet haar zoals God haar ziet, dankzij Jezus: zonder smet of gebrek.

Als je weet hoe geliefd je bent, hoe gewild, hoe van waarde, hoe bevoorrecht ook, dan ga je er vanzelf van stralen.

Jullie gaan er allebei van stralen als je elkaar gaat zien zoals Jezus en de kerk elkaar zien – en dat is precies wat God wilde.

Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is (mega)groot – en ik betrek het op Christus en de kerk. (Efeziërs 5:32)