Hug 41 – Sprankelend

‘Hoe houden jullie je huwelijk sprankelend?’ Tijdens een spreekbeurt werd deze vraag gesteld en Willem antwoordde: ‘Die vraag zal Marian beantwoorden.’

Dus. Oh help, tja, sprankelend…, hoe ziet ons ‘sprankelende’ huwelijk eruit? dacht ik even in paniek. Voor de duidelijkheid, Willem en ik zijn 24/7 in elkaars buurt. Wat we niet doen is 24/7 gelukzalig en verliefd als minnaars door het huis huppelen. We zijn al blij wanneer de gewone dagelijkse dingen op rolletjes lopen. En wanneer we vriendelijk en behulpzaam zijn naar elkaar. En wanneer we elkaar ‘gedogen’ als we uit ons humeur zijn en toch elkaar ‘de waarheid’ kunnen zeggen.
Dus ja, ik ben geïrriteerd wanneer Willem nog steeds niet weet hoe zijn iPhone werkt of dingen weggooit die van mij zijn. En Willem is geïrriteerd als ik doorzeur daarover en wanneer ik in de auto roep: Oh Willem, kijk uit! Klinkt best sprankelend, toch? 😉

Hoe we het sprankelend houden? Als goede vrienden, maatjes, dagelijks met elkaar optrekken. In elkaar blijven geloven en dat ook zeggen tegen elkaar. Elkaar liefde en respect geven voor de ruimte die we innemen en waar we ons in ontwikkelen.

En we geven elkaar regelmatig brood en wijn en vieren zo ons huwelijk. Jezus noemt de beker die Hij ons aanreikt het nieuwe verbond in zijn bloed. Hij schenkt ons zijn bloed (de wijn) en zijn lichaam (het brood), waarmee we één zijn. Geef je elkaar in dat geloof brood en wijn, dan verbind je je met Jezus. Je ontvangt zijn genade en geeft het door. Dat is sprankelend!